Invitation to Getting Close to Soil Communities

Välkommen att vara med och undersöka vilka metaller som finns i insamlade jordprover. Laura Ferrans och Sina Shahabi från Linnéuniversitetet tar med sig scanner och sina kunskaper. Värdar: Kristina Lindström och Åsa Ståhl.

Söndagen 10 februari kl. 14-16, Växjö Konsthall.

Ta gärna med ett jordprov från en plats du är nyfiken på. Jordprovtagare finns att låna i Växjö konsthalls reception.Welcome to join us in an investigation on what metals can be found in collected soil samples. Laura Ferrans and Sina Shahabi from Linnaeus University will bring a scanner and their knowledges. Hosts: Kristina Lindström and Åsa Ståhl.

Sunday February 10th at 2-4 pm, at Växjö Art Gallery.

Please bring a soil sample from a place that you are curious about. A soil sampler can be borrowed from the Växjö Art Gallery reception.